Börja här

Multilitteracitet är förmågan att tolka, producera och värdera olika slags texter i olika sammanhang och miljöer. Med texter avses här olika slag av information som kommer till uttryck genom verbala, visuella, auditiva, numeriska eller kinestetiska symbolsystem.

 

Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 

Kritisk läsförmåga

 1. Jag kan söka och förmedla information
 2. Jag kan bedöma information
 3. Jag kan observera skillnader mellan den verkliga och den fiktiva världen
 4. Jag kan skilja åt fiktion, fakta och åsikter

Olika informationskällor

 1. Jag vet att det finns olika informationskällor
 2. När jag behöver information, söker jag i olika källor
 3. Jag kan tolka olika källor

 

Att förstå kommunikation

 1. Jag känner igen olika meddelanden (skrivna, talade, bilder, symboler samt gester och miner)
 2. Jag kan tolka rätt olika meddelanden
 3. Jag förstår innebörden i meddelandet och vem meddelandet riktar sig till
 4. Jag hittar lätt det viktigaste i meddelandet

Jag kommunicerar

 1. Jag kan berätta mina tankar/åsikter
 2. Jag väljer olika, lämpliga kommunikationssätt beroende på målgrupp
 3. Jag kan vid behov sammanfatta mitt ärende
 4. Jag är medveten om mina styrkor som kommunikatör och kan använda mig av dem

 

3 Undervisningstips

 • Du kan bekanta dig med förslag på lektionspass/-helheter som knyter an till multilitteracitet här (på finska): L4-esimerkkitehtäviä