Förmåga att lyssna

Denna första kompetens presenteras mha. exempel (tipsen) som visar hur man kan använda sig av materialet på den här hemsidan.

1 Börja här
TIPS!
Man ska använda sig av både formativ och summativ bedömning – de går inte att skilja åt. När man använder formativa bedömningsmetoder på ett mångsidigt sätt minskar behovet av summativ bedömning.

 • Kommer jag själv ihåg att lyssna på eleven?
 • En hurdan modell är jag själv?
 • Skapar jag situationer, i vilka alla kan bli hörda?
 • Kan man öva att lyssna med eleverna?
 • Har eleverna tid för diskussioner i lärsituationerna? Är diskussionstemana tillräckligt många och intressanta?

2 Lärandemål
TIPS!
Enligt läroplanen bedömer man hur eleven uppnått målen. Att mäta hur elever kommer ihåg innehåll är inte läroplansenlig bedömning.

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 1. Jag låtsas att jag lyssnar, men tänker på något annat
 2. Jag lyssnar utan att avbryta den som talar
 3. Jag lyssnar vad de andra har att säga

 

3 Undervisningstips
TIPS!
Skapa en lärsituation/-helhet som hjälper eleverna att öva sin förmåga att lyssna.

Exempelmetoder, som lämpar sig för att öva förmågan att lyssna:

 • triangelövning: två diskuterar, en observerar.
 • cirkelövning: den inre cirkeln diskuterar och den yttre lyssnar.
 • debatt