Bedömning av arbete

Bedömning av arbete ingår som en del av bedömningen i läroämnena och beaktas när vitsord bildas. Bedömningen baserar sig på de mål för arbete som ingår i målen för läroämnena och de mångvetenskapliga lärområdena. Formativ bedömning, dvs. bedömning som sker under lärprocessens gång, är i betydande roll även här.

I de mångsidiga kompetenserna beskrivs många element, som underlättar bedömningen av arbetet både individuellt och i grupp. Behöver man beakta bedömning av arbetet som begrepp om man bedömer och undervisar de mångsidiga kompetenserna väl? Här nedan finns en lista med lärandemål från de mångsidiga kompetenserna som knyter an till bedömning av arbete:

 

K1 Förmåga att tänka och att lära sig

Förmåga att lyssna

 1. Jag låtsas att jag lyssnar, men tänker på något annat
 2. Jag lyssnar utan att avbryta den som talar
 3. Jag lyssnar vad andra har att säga

Arbete/att göra uppgifter

 1. Jag gör uppgifter enligt lärarens anvisningar
 2. Jag kan övergå från en uppgift till en annan
 3. Jag gör mina uppgifter och kan vid behov hjälpa andra
 4. Jag hittar på egna uppgifter

Uthållighet

 1. Jag gör helst lätta uppgifter
 2. Jag försöker på nytt om jag inte lyckas genast
 3. Jag försöker jobba uthålligt med sådant som känns svårt för mig
 4. Jag njuter av utmaningar

Engagemang

 1. Jag ”hänger med” i lärsituationen
 2. Jag kan ställa frågor om lektionstemat
 3. Jag kan diskutera lektionstemat på ett uppskattande sätt
 4. Jag kan dela med mig av mina egna motiverade synpunkter/erfarenheter/kunskaper

Informationssökning och -användning

 1. Jag kan söka information med lärarens hjälp
 2. Jag kan söka information självständigt
 3. Jag kan bedöma om informationens tillförlitlighet (=sant)
 4. Jag kan tillämpa och använda mig av informationen

 

K2 Kulturell och kommunikativ kompetens

 

Samarbetsfärdigheter

 1. Jag lyssnar på gruppmedlemmarnas åsikter
 2. Jag diskuterar med gruppmedlemmarna
 3. Jag kan samarbeta med andra
 4. Jag uppmuntrar och uppskattar andra gruppmedlemmar

Grupparbete

 1. Jag kan arbeta självständigt
 2. Jag sköter min andel av uppgiften
 3. Jag ser till att arbetet i gruppen fungerar

 

K3 Vardagskompetens

Att ta hand om sina uppgifter

 1. Jag behöver stöd för att sköta mina uppgifter
 2. Jag brukar sköta mina uppgifter

 

K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap

Målmedvetenhet i arbetet

 1. Jag kan sköta mina uppgifter med hjälp av vuxenstöd
 2. Jag slutför mina uppgifter
 3. Jag kan planera min tidsanvändning
 4. Jag orkar göra mina uppgifter i enlighet med målet för uppgiften
 5. Jag kan arbeta flexibelt i olika situationer

Projektarbete

 1. Jag vet vad projektarbete betyder (mål, roller, tidtabell, fördelning av resurser, uppföljning av arbete/mål)
 2. Jag gör min egen andel av projektet inom tidsramen
 3. Jag kan planera projekt självständigt
 4. Jag kan leda ett projekt
 5. Jag kan fördela arbetsuppgifter