Työskentelyn arviointi

Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista. Arviointi perustuu oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa tehtävään arviointiin. Formatiivinen eli opintojen aikainen arviointi on tässäkin pääosassa.

Laaja-alaisissa taidoissa on kuvattu paljon elementtejä, jotka helpottavat työskentelyn formatiivista arviointia yksin ja ryhmässä. Alla on koottuna eri laaja-alaisista taidoista tavoitelauseita, jotka ovat sidoksissa työskentelyn arviointiin.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Kuuntelemisen taito

 1. mukamas kuuntelen, ajatukseni ovat muualla
 2. kuuntelen, enkä keskeytä puhujaa
 3. kuuntelen, mitä sanottavaa muilla on

Työskentely/tehtävien tekeminen

 1. teen tehtäviä opettajan ohjeiden mukaan
 2. osaan siirtyä tehtävästä toiseen
 3. teen tehtäväni ja autan tarvittaessa muita
 4. keksin omia tehtäviä

Yrittäminen (sinnikkyys)

 1. teen mieluiten itselleni helppoja tehtäviä
 2. jos en heti onnistu, yritän uudelleen
 3. yritän tehdä itselleni vaikeita asioita sinnikkäästi
 4. nautin haasteista

Osallistuminen

 1. olen “kärryillä” oppimistilanteessa
 2. osaan kysellä opittavasta aiheesta
 3. osaan keskustella opittavasta aiheesta arvostavasti
 4. osaan tuoda mukaan omia perusteltuja näkemyksiäni/kokemuksiani/tietojani

Tiedon etsiminen ja käyttäminen

 1. osaan etsiä tietoa opettajan avulla
 2. osaan etsiä tietoa itsenäisesti
 3. osaan arvioida onko löytämäni tieto luotettavaa (=totta)
 4. osaan soveltaa tietoa (pitäisikö olla “soveltaa ja käyttää/hyödyntää tietoa”?)

 

L2 kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Osallistuminen ryhmässä

 1. Kuuntelen muita ryhmän jäseniä
 2. Keskustelen muiden ryhmän jäsenten kanssa
 3. Osaan työskennellä yhdessä muiden kanssa.
 4. Kannustan ja arvostan muita ryhmän jäseniä

Työskentely ryhmässä

 1. Osaan työskennellä yksin
 2. Huolehdin omasta osuudestani
 3. Pidän huolta ryhmätyön sujuvuudesta

 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Tehtävistä huolehtiminen

 1. tarvitsen tukea tehtävistä huolehtimiseen
 2. huolehdin yleensä tehtävistä

 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Päämäärätietoisuus työskentelyssä

 1. osaan hoitaa tehtäväni valvotusti
 2. teen asiat loppuun asti
 3. osaan aikatauluttaa työskentelyni
 4. maltan tehdä tehtäväni tavoitteen mukaisesti
 5. osaan työskennellä muuttuvissa tilanteissa

Projektityöskentely

 1. tiedän mitä projektityöskentely tarkoittaa (tavoite, roolit, aikataulutus,resurssien jako, työskentelyn/ tavoitteiden seuranta)
 2. teen oman osuuteni projektista, aikataulussa
 3. osaan suunnitella projekteja itsenäisesti
 4. osaan johtaa projektia
 5. osaan jakaa työtehtäviä projektissa