Börja här

 

  • Har ni tid för diskussioner i klassen?
  • Övar ni att motivera era svar?
  • Accepterar man olika åsikter?
  • Ibland kan det vara bra att börja diskussioner i smågrupper.
  • Är diskussionstemana intressanta och meningsfulla? Kan eleverna välja teman?

 

Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 

  1. Jag kan säga min åsikt
  2. Jag kan motivera min åsikt
  3. Jag kan beakta och respektera andras åsikter

 

Undervisningstips

 

  • Debattövningar utgående från färdiga åsikter
  • Diskussion i smågrupper, delge en annans åsikt (utan att värdera)
  • Öva att göra neutrala miner när någon berättar barnsliga/chockerande el.dyl. åsikter
  • Regelbundna morgonsamlingar/veckosamlingar/ordet är fritt/fri diskussion