Börja här

 

 • Har ni tid för diskussioner i klassen?
 • Övar ni att motivera era svar?
 • Accepterar man olika åsikter?
 • Ibland kan det vara bra att börja diskussioner i smågrupper.
 • Är diskussionstemana intressanta och meningsfulla? Kan eleverna välja teman?

 

Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 

 1. Jag kan säga min åsikt
 2. Jag kan motivera min åsikt
 3. Jag kan beakta och respektera andras åsikter

 

Undervisningstips

 

 • Debattövningar utgående från färdiga åsikter
 • Diskussion i smågrupper, delge en annans åsikt (utan att värdera)
 • Öva att göra neutrala miner när någon berättar barnsliga/chockerande el.dyl. åsikter
 • Regelbundna morgonsamlingar/veckosamlingar/ordet är fritt/fri diskussion