1 Börja här

 • Uppmuntrar jag eleverna att ifrågasätta saker och ställa frågor?
 • Planerar jag in tillräckligt med tid för diskussion?
 • Vet jag vad eleverna är intresserade av?
 • Har eleverna möjlighet att föreslå teman/arbetssätt?
 • Följer vi tillsammans med aktuella, intressanta händelser?

 

2 Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 

 1. Jag “hänger med” i lärsituationen
 2. Jag kan ställa frågor om lektionstemat
 3. Jag kan diskutera lektionstemat på ett uppskattande sätt
 4. Jag kan dela med mig av mina egna motiverade synpunkter/erfarenheter/kunskaper

 

3 Undervisningstips

 • Flipped learning
 • När man börjar med ett nytt tema lönar det sig att kartlägga elevernas erfarenheter och intressen.
 • Eleverna skapar uppgifter, frågor och prov till varandra och planerar och leder undervisningsstunder.
 • Debatter, paneldiskussioner, rollekar/-spel, lärandesamtal
 • En för alla elever gemensam tankenöt/problemuppgift → diskutera elevernas lösningsmodeller och motiveringar