Börja här

 

  • Får mina elever tid och möjlighet för att dra egna slutsatser?
  • Övar jag att motivera svar tillsammans med eleverna?
  • Övar eleven att utveckla sitt tänkande från antaganden -> slutsatser?

 

Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 

  1. Jag känner igen de väsentligaste/viktigaste delarna i det jag ska lära mig
  2. Jag lägger märke till samband
  3. Jag kan dra egna slutsatser om det jag lär mig
  4. Jag kan motivera mina slutsatser

 

Undervisningstips

 

  • Skapa uppgifterna så, att eleverna blir tvungna att motivera sina svar och dra slutsatser.
  • Induktion och deduktion