Börja här

 • Löser ni ”riktiga” problem (autentiska, från verkligheten)?
 • Skapar du utrymme för idékläckning/brainstorming, även för lite galna idéer?
 • Ger du tillräckligt med tid till eleverna?
 • Lägger du märke till när eleven är i den proximala utvecklingszonen*? (*zonen som ligger mellan självständigt kunnande och kunnande med hjälp av stöd och handledning. I den proximala utvecklingszonen kan eleven genomföra uppgifter tillsammans med en vuxen eller en längre hunnen elev. Med hjälp av rätt sorts stöd förändras elevens begynnande kunskaper senare till självständigt kunnande.)
 • Får eleven positiv respons då hen ber om hjälp?

 

Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 1. Jag kan ställa frågor, jag kan undra.
 2. Jag känner igen ett problem eller en utmaning
 3. Jag kan hitta på olika alternativ för att få hjälp.
 4. Jag kan be om hjälp för att kunna planera vidare hur jag ska lösa mitt problem.
 5. Jag kan komma med egna förslag eller göra upp planer för hur lösa problemet.
 6. Jag följer en problemlösningsplan.

 

Undervisningstips

 • Välj uppgiftstyper, i vilka eleverna själv blir tvungna att hitta på lösningen. Skapa olika utmaningar åt eleverna.
 • En lärande gemenskap (Tiimioppiva koulu)
 • Börja med att ställa upp målen och syftet för lärande. Visa vilken kunskap som ännu behöv genom att ställa frågor.
 • Bra frågor handlar om fakta, omständigheter och metoder.
 • de Bono: sew tänkande hattar
 • Tankesmedja