Ongelmanratkaisutaidot

Aloita tästä

 

 • Ratkotteko tosielämän ongelmia?
 • Annatko tilaa villille ideoinnille?
 • Annako oppilaille tarpeeksi aikaa?
 • Tunnistatko milloin oppilas on lähikehityksen vyöhykkeellä*. (itsenäisen osaamisen ja tuetun osaamisen väliin jäävä alue. Lähikehityksen vyöhykkeellä oppilas pystyy suoriutumaan tehtävistä yhteistyössä joko osaavamman aikuisen tai taitavamman vertaisoppijan kanssa. Oikeanlaisella tuella oppijan vasta kehittymässä olevat taidot ja tiedot muuttuvat myöhemmin itsenäiseksi osaamiseksi.)
 • Saako oppilas avun pyytämisestä myönteisen palautteen?

Oppimistavoitteet

(voi toimia myös itse- ja vertaisarviointilauseina)

 1. Osaan kysyä ja ihmetellä.
 2. Tunnistan ongelman tai haasteen
 3. Osaan arvioida vaihtoehtoja, mistä voisin saada apua.
 4. Osaan pyytää apua suunnitteluun ongelman ratkaisemisessa eteenpäin.
 5. Pystyn tekemään omia ehdotuksia tai suunnitelmia ongelman ratkaisemiseksi.
 6. Toteutan ongelmaratkaisusuunnitelmaa.

Vinkkejä opetukseen

 

 • Valitse tehtävätyyppejä, joissa oppilaiden täytyy itse keksiä ratkaisu. Aseta oppilaille haasteita.
 • Tiimioppiva-koulu
 • Aluksi oppimisen tavoitteiden ja tarkoituksen muotoilu. Esitetään puuttuva tieto kysymyksin.
 • Hyvät kysymykset liittyvät faktoihin, olosuhteisiin ja menetelmiin.
 • de Bonon ajattelun kuusi hattua
 • Aivoriihi