1 Börja här

 • Ger du eleven möjlighet att vara en aktiv aktör?
  • Eleven ställer upp mål
  • Eleven löser problem självständigt och tillsammans med andra
  • Eleven reflekterar
 • Är osäkerhet något negativt enligt dig?
 • Uppskattar du (positivt) ifrågasättande?
 • Uppmuntrar du eleverna att ställa frågor och att fundera?

 

2 Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 

 1. Jag behöver stöd för att ställa upp mål
 2. Jag ställer upp mål och och följer upp dem.
 3. Jag kan ställa upp nya mål som för arbetet framåt.

 

3 Undervisningstips

 • Att ställa upp mål är grunden till allt annat
 • En lärande organsation (”tiimioppiva koulu”)