1 Börja här

TIPS!
Via den här länken kommer du till ett filmklipp som visar hur viktigt det är att uppmuntra andra till att försöka. https://youtu.be/NWv1VdDeoRY

 

 • Hur får jag eleven att välja tillräckligt utmanande uppgifter?
 • Möjligheterna med den proximala utvecklingszonen och kognitiv konflikt?
 • Hur känner jag igen elevens utvecklingsmöjligheter?
 • Belönar jag att eleven försöker?
 • Ställer jag tillräckligt höga förväntningar på eleverna?
 • Uppmuntrar jag eleverna att ställa upp lämpliga mål åt sig själv?
 • Kommer jag ihåg att den som ber om hjälp är aktiv?
 • Kommer jag ihåg och orkar jag kräva att eleven genomför uppgiften omsorgsfullt och även slutför den?

 

2 Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 

 1. Jag gör helst lätta uppgifter
 2. Jag försöker på nytt om jag inte lyckas genast
 3. Jag försöker jobba uthålligt med sådant som känns svårt för mig
 4. Jag njuter av utmaningar

 

3 Undervisningstips

 

 • Möjligheten att observera sin egen klass då när någon annan handleder eleverna
 • försökskultur
 • jag handleder enbart så mycket som jag måste
 • tankenötter
 • Längre samarbetsprojekt i klassen eller i grupper (film, skådespel, grunda ett företag)
 • forskning
 • en tankenöt på tavlan eller i en berättelse, som eleverna försöker lösa och lämnar in sitt svar i en svarslåda
 • ”exit tickets” eller mellantest, i vilka en tillräckligt stor andel av uppgifterna ska vara rätt för att man kan gå vidare → uthållighet