Att betrakta sina egna tankemönster

1 Börja här
TIPS!
Ge utrymme åt elevernas frågor. Uppmuntra dem att leta efter svar, att lyssna på andras åsikter och samtidigt fundera över sin egen inre kunskap.

 • Olika fördomar – varför har man sådana? Begrunda.
 • Vad vet jag om ämnet/temat från tidigare?
 • Kan jag beakta mina förkunskaper?
 • Kan jag ändra mitt tänkesätt (t.ex. olika fördomar) när jag hittar ny och tillförlitlig information om ämnet/temat?
 • Handleder jag eleverna att hitta nya infallsvinklar till olika ämnen/teman?
 • Handleder jag eleverna att bli medvetna om sina egna tankemönster?

 

Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 

 • Jag vet att det finns olika fördomar.
 • Även jag har tankar, som inte alltid baserar sig på fakta
 • Jag vet att en del av mina tankar förändras när jag lär mig nytt.

 

3 Undervisningstips
TIPS!
Eleverna handleds till att förstå att kunskap kan byggas upp på många sätt, t.ex. genom att medvetet dra slutsatser, eller intuitivt, genom att basera det på egna, tidigare erfarenheter.

 

 • Att synliggöra tänkande. Lämpar sig även som inledande diskussion när man övar delområdena ”Jag som elev”, ”Slutledningsförmåga” eller ”Att söka och använda information”.
 • Skolan som en lärande organisation (tiimioppiva koulu)