Börja här

 

 • Har eleverna deltagit i skapandet av skolans/klassens regler/överenskommelser?
 • Har man framfört elevernas möjligheter att påverka?
 • Kan eleverna agera miljövänligt i skolan (avfallssortering, el- och vattenförbrukning, materialanvändning)?
 • Handleder man eleverna i hållbar konsumtion?
 • Lyfter man fram miljövänliga val?
 • Har eleverna en positiv syn på framtiden?

 

Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 

Gemensamma regler

 1. Jag deltar i skolans vardag och följer de gemensamma reglerna
 2. Jag förstår varför vi behöver gemensamma regler
 3. Jag skapar och utvärderar nya överenskommelser/regler

Att påverka

 1. Jag har bekantat mig med olika sätt att påverka
 2. Jag deltar i förbättrandet av min omgivning
 3. Jag lägger märke till fel och försöker påverka så att felen kan rättas till

 

En hållbar framtid

 1. Jag gör miljövänliga val
 2. Jag förstår min egen inverkan på miljön
 3. Jag fungerar aktivt för att förbättra miljön

 

Jag som konsument (främst åk 1-4)

 1. Jag kan med handledning använda material sparsamt
 2. Jag använder material sparsamt
 3. Jag kan göra kloka val som konsument

 

Jag som konsument (främst åk 5-9)

 1. Jag kan göra kloka val
 2. Jag använder material sparsamt
 3. Jag funderar hur jag kunde förbättra mina konsumtionsvanor
 4. Jag planerar och utvärderar mina konsumtionsvanor

 

Min framtid

 1. Jag tänker på och planerar min skolgång/mina studier
 2. Jag förstår att mina val påverkar min framtid
 3. Jag gör val som har en positiv inverkan på mig själv och min omgivning

 

Undervisningstips

 

 • Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling
 • Elevkåren
 • Vänelever
 • Barnens parlament (på kommunnivå)
 • Drömkartor (framtidsvisioner och -planering)
 • Grön flagg
 • Klubbar
 • Miljöagenter
 • Earth hour
 • Olika röstningar/gallupar på klass- och skolnivå
 • Samarbete med skolköket (minska mängden bioavfall, valmöjligheter)
 • Olika kampanjer, jippon, gemensamma evenemang