Börja här

 

 • Låter jag eleverna vara delaktiga i valet av undersökningsobjekt/teman?
 • Stöder jag elevens aktivitet?
 • Ställer eleven upp mål?
 • Löser eleven problem själv eller tillsammans med andra?
 • Får man själv skapa en tidtabell för att lösa problemet/uppgiften?
 • Använder du metoder för djuplärande, så att lärandet inte blir ”ytligt sysslande”?

 

2 Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 

 1. Jag är nyfiken/intresserad av undersökningstemat
 2. Jag kan undersöka med hjälp av färdiga frågor
 3. Jag kan hitta på forskningsfrågor till det aktuella temat
 4. Jag hittar själv olika undersökningsteman
 5. Jag hittar själv undersökningsteman och vet hur jag kan undersöka dem

 

Undervisningstips

 

 • Låt aktuella teman och intressen styra verksamheten. Målen för undersökningen borde inte enbart basera sig på innehåll som läraren gett. Innehållen är verktyg för tänkande. Med tanke på motivationen är det viktigt att välja intressant innehåll.
 • Fenomenbaserat lärande, DOP (design oriented pedagogy)
 • Undersökande lärande
 • Problembaserat lärande