1 Börja här

 

  1. Har man fördelat ansvarsområdena i gruppen?
  2. Kompletterar gruppmedlemmarna varandra (passar ”pusselbitarna” ihop)?
  3. Har ni övat ansvarstagande?

 

Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 

  1. Jag kan arbeta självständigt
  2. Jag sköter min andel av uppgiften
  3. Jag ser till att arbetet i gruppen fungerar

 

Undervisningstips

 

  • Eleverna kan behöva hjälp med att skapa en uppgiftslista och med att fördela uppgifterna
  • Att planera en tidtabell och följa den är en nyttig färdighet!
  • Det lönar sig att resursera tid för att genomgång och strukturering av den insamlade informationen
  • Till sist: hur fungerade grupparbetet? T.ex. själv- och/eller kamratbedömning, gruppdiskussion