Aloita tästä

 

  1. onko ryhmän vastuualueet jaettu?
  2. täydentävätkö ryhmän jäsenet toisiaan (sopivatko palaset yhteen)?
  3. oletteko harjoitelleet vastuun kantamista?

Oppimistavoitteet

(voi toimia myös itse- ja vertaisarviointilauseina)

 

  1. Osaan työskennellä yksin
  2. Huolehdin omasta osuudestani
  3. Pidän huolta ryhmätyön sujuvuudesta

Vinkkejä opetukseen

 

  • oppilaat voivat tarvita apua tehtävälistan laatimisessa ja tehtävien jakamisessa
  • aikataulun laatiminen ja sen seuraaminen on hyvä taito oppia!
  • kootun tiedon priorisointiin ja järjestämiseen kannattaa myös varata suunnitteluaikaa
  • ryhmätyön sujuvuuden arviointi lopuksi