Börja här

 

 • Övar man samarbetsfärdigheter i klassen?
 • Kaisa Vuorinen: ”Mitä tulee paikalle, kun sinä tulet paikalle?” – ungefär ”vad hämtar du med dig till möten med andra människor?”
 • Sätter man ord på känslor i klassen?

 

Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 

 1. Jag känner igen och kan namnge olika känslor
 2. Jag känner igen mina egna känslor och kan berätta om dem
 3. Jag känner igen andras känslor och kan fungera enligt dem

 

Undervisningstips

 

 • Skolstegen-, Stegvis- och KiVa-skola-material
 • Lekar och spel som stärker samhörigheten, t.ex. från Vi i klassen-webbsidan
 • Kaisa Vuorinens ‘Se det goda!”-material
 • Dramatisering av olika situationer
 • pantomim
 • om du gör en likadan min som på bilden, hur känns det?
 • Lyckobarometern (hur lyckliga känner sig eleverna under olika dagar/tider på dygnet – räkna ut medeltalet)
 • Utvärdera dagens känsla i ett häfte, dagligen
 • Skapa trailers, animationer och serier