1 Börja här

 • Övar man i klassen vardagsfärdigheter och olika sätt att främja sitt eget välmående?

 

2 Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 

Tillräcklig sömn

 1. Jag behöver stöd för att sova tillräckligt
 2. Jag brukar sova tillräckligt

 

Hälsosam kost

 1. Jag behöver stöd för att äta hälsosamt
 2. Jag brukar äta hälsosamt

 

Motion

 1. Jag behöver stöd för att komma ihåg att röra på mig
 2. Jag kommer oftast ihåg att röra på mig

 

Att kunna utvärdera sitt välmående och sin hälsa

 1. Jag är medveten om faktorer som är bra/skadliga för min hälsa
 2. Jag vet vad som är bra för mig
 3. Jag gör sådant, som förbättrar min hälsa och mitt välmående

 

Integritet

 1. Jag vet att man inte får mobba mig
 2. Jag vet att man inte får röra mig utan lov
 3. Jag vet hur jag ska göra om någon kränker mig
 4. Jag kan även berätta för andra hur de ska skydda sig själv

 

Att gå till skolan

 1. Jag behöver stöd för att komma iväg till skolan
 2. Jag brukar oftast komma själv iväg till skolan

 

Att ta hand om skolmaterial

 1. Jag behöver stöd för att ta hand om mitt skolmaterial
 2. Jag brukar ta hand om mitt skolmaterial

 

Att sköta uppgifter

 1. Jag behöver stöd för att sköta mina uppgifter
 2. Jag brukar sköta mina uppgifter

 

En trygg vardag

 1. Jag försöker agera tryggt (t.ex. i trafiken, i skolan och på fritiden. Målet måste specificeras utgående från elevens behov)
 2. Jag agerar tryggt
 3. Jag kan handleda och hjälpa andra att agera tryggt

 

Säker på nätet (yngre elever)

 1. Jag publicerar inte avslöjande bilder eller kränkande texter i sociala medier
 2. Jag vet att man inte ska vara för öppen i sociala medier
 3. Jag vet hur jag ska göra om jag hittar kränkande material på nätet

Säker på nätet (lite äldre elever)

 1. Jag vet att det finns risker i användningen av sociala medier (bl.a. sexuell integritet, penningbedrägeri…)
 2. Jag vet hur man fungerar tryggt på sociala medier
 3. Jag förstår hur sociala medier påverkar mig och andra

 

3 Undervisningstips

 • Du kan bekanta dig med förslag på lektionspass/-helheter som knyter an till vardagskompetens här (på finska): L3-esimerkkitehtäviä