Börja här

 

  • Inser eleverna varför stereotyper är farliga?
  • Hur fördelas eleverna i par- och grupparbeten? Jobbar alla med alla?
  • Behandlas alla i klassen likvärdigt? Är alla elever jämställda?
  • Lyfter man fram styrkan i att alla är olika?

 

2 Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 

  1. Jag förstår att människor är olika
  2. Jag kan samarbeta med olika människor
  3. Jag ser olikhet som något positivt

 

3 Undervisningstips

 

  • Visa bilder på människor. Fråga hurdana de är, vilka hobbyer de har och vad de jobbar med. Diskutera.
  • Vid problem: Individuell övning. Välj från en namnlista en person, vars kompis du vill vara. Till följande avslöjar man personens ålder och frågar om man vill byta kompis. Därefter avslöjas personens modersmål, sedan stegvis olika egenskaper (utseende, åsikter, hobby osv.). Övningen hjälper elever att bli medveten om eventuella dolda fördomar.
  • Fundera på varandra och vilka styrkor alla bidrar med i gruppen.