1 Börja här

 

 • Hur förhåller jag mig till en elev, som ifrågasätter mina synpunkter?
 • Uppmuntrar jag eleven att ställa frågor och ifrågasätta?
 • Reserverar jag tillräckligt med tid för diskussioner?
 • Skapar jag situationer i vilka eleverna kan öva samarbetsfärdigheter?
 • Utnyttjar jag andra aktörer utanför skolan?

 

2 Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 

 1. Jag inser att det finns olika tankar i gruppen
 2. Jag accepterar olika tankar
 3. Jag förstår att det är nyttigt med olika synvinklar
 4. Jag kan tillsammans med andra skapa ett mångsidigare synsätt

 

3 Undervisningstips

 

 • Spela in dina lektioner och fäst uppmärksamhet vid hur mycket du talar jämfört med eleverna.
 • Sittordningen i klassen får gärna stöda växelverkan
 • Skapa situationer och uppgifter som kräver samarbete, så att eleverna kan lära sig tillsammans
 • Skapa och uppehåll en uppmuntrande atmosfär
 • En lärande gemenskap (tiimioppiva koulu)