Börja här

 

 • Hur används digitala verktyg i undervisningen?
 • Vilka olika appar använder jag helst?
 • Ger jag möjlighet att välja arbetsverktyg?
 • Är uppgifterna uppbyggda så, att de möjliggör olika presentationssätt?
 • Diskutera ni datasäkerhet (att dela personuppgifter, publicera bilder)?
 • Har ni testat programmering?

 

Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 

Informationssökning

 

Användning av verktyg och program

 1. Jag kan under handledning använda dator/lärplatta/mobiltelefon
 2. Jag kan använda dator/lärplatta/mobiltelefon självständigt
 3. Jag kan själv välja de verktyg och program som lämpar sig bäst för uppgiften

Att producera information

 1. Jag kan använda dator/lärplatta/mobiltelefon till att producera text
 2. Jag kan kombinera olika visuella uttryckssätt i min presentation/mitt meddelande (t.ex. foto, film)
 3. Jag kan välja de verktyg och program som lämpar sig bäst för att producera en egen presentation/ett meddelande

Säkerhet

 1. Jag vet att det finns risker i användningen av IKT
 2. Jag kan skydda min integritet och mina digitala enheter
 3. Jag kan handleda andra i frågor om datasäkerhet

Programmering

 1. Jag förstår att många maskiner fungerar med hjälp av ett program
 2. Jag kan under handledning göra enkla programmeringar
 3. Jag övar att programmera självständigt
 4. Jag kan tillämpa programmering i olika situationer

 

Undervisningstips

 

 • Elevagenter (äldre elever hjälper yngre med att använda IKT-verktyg och -program)
 • Utnyttja elevernas kunnande
 • En timme kod org (kolla även Kooditunti.fi)
 • Böcker som Linda Liukas skrivit
 • UR Skola: Programmera mera
 • Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan (Skolresurs)
 • fi(på finska)
 • Kopiraittilan koulu kopiraittila.fi(upphovsrätt för elever)
 • fi(upphovsrätt för lärare)

 

4 Exempel

 

 • Du kan bekanta dig med förslag på lektionspass/-helheter som knyter an till digital kompetens här (på finska): L5-esimerkkitehtäviä