Börja här

 

 • Vilket är det bästa sättet att dela in eleverna i grupper i din klass?
 • Vet eleverna hur man arbetar i grupp och vad som förväntas av dem?
 • Vet eleverna de olika rollerna i gruppen? (ordfördelare, sekreterare, berättare, tidshållare, uppmuntrare, observatör, tidshållare osv.)
 • Har ni övat att ge uppmuntrande respons och att lösa problemsituationer?

 

Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 

 1. Jag lyssnar på gruppmedlemmarnas åsikter
 2. Jag diskuterar med andra gruppmedlemmar
 3. Jag kan samarbeta med andra
 4. Jag uppmuntrar och uppskattar andra gruppmedlemmar

 

Undervisningstips

 

 • Öva att arbeta i olika roller
 • Öva flexibilitet (en leder/ibland måste man bara anpassa sig/öva att ta turer i att leda arbetet)
 • Fördela uppgifterna enligt elevernas personlighet. Eleverna kan fundera vilken uppgift passar för vem. Utnyttja elevernas styrkor.