Aloita tästä

 

 • Mikä on luokassasi paras tapa jakaa ryhmät?
 • Tietävätkö oppilaasi miten ryhmässä tulee työskennellä ja mitä heiltä odotetaan?
 • Tietävätkö oppilaat ryhmän roolit? (johtaja, kirjuri, ymmärryksen tarkastaja, ‘tilanteiden keventäjä’, muiden huomioija, tarkkailija/asioiden kokoaja, lankojen käsissä pitäjä jne)
 • Oletteko harjoitelleet pattitilanteiden laukaisua ja kannustavan palautteen antamista

Oppimistavoitteet

(voi toimia myös itse- ja vertaisarviointilauseina)

 

 1. Kuuntelen muita ryhmän jäseniä
 2. Keskustelen muiden ryhmän jäsenten kanssa
 3. Osaan työskennellä yhdessä muiden kanssa.
 4. Kannustan ja arvostan muita ryhmän jäseniä

Vinkkejä opetukseen

 

 • työskentelyn harjoittelu eri rooleissa
 • joustamisen harjoittelu (yksi johtaa/joskus on vain mukauduttava tilanteeseen/ vetovastuun harjoittelu)
 • tehtävien jako persoonallisuuden mukaan. Oppilaat voivat miettiä mikä tehtävä olisi omiaan kenellekin. Oppilaiden vahvuuksien hyödyntäminen.