Att söka och använda information

1 Börja här

 • Övar vi informationssökning?
 • Övar vi källkritik och att bedöma informationens tillförlitlighet?
 • Beaktar vi upphovsrätten?
 • Kan eleverna tänka ut vem texten riktar sig till/vad syftet är?
 • Använder jag mig mångsidigt av olika informationskällor?
 • Uppmuntrar jag eleverna att kontakta olika experter/sakkunniga?
 • Handleder jag eleverna att söka och se samband mellan olika fenomen/saker/ämnen?

 

Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 

 1. Jag kan söka information med lärarens hjälp
 2. Jag kan söka information självständigt
 3. Jag kan bedöma informationens tillförlitlighet (= sant)
 4. Jag kan tillämpa och använda mig av informationen

 

3 Undervisningstips

TIPS!
Den här länken leder dig till mera info om DOP-pedagogik.
 • En del elever har nytta av att få stödfrågor som anknyter till uppgiften.
 • DOP/fenomenbaserad undervisning
 • Dela informationssökningsuppgifter med eleverna i Google Drive, Classroom osv.
 • “Detektivuppgifter”, i vilka eleverna ska hitta svar mha. att söka på nätet, i uppslagsverk, närmiljön och genom att fråga experter. Efter detektivarbetet bedömer de informationens tillförlitlighet.
 • För att kunna bedöma hur eleven kan tillämpa ny kunskap behöver eleven göra ett arbete av något slag på basen av vilken man kan bedöma hur väl eleven kunde tillämpa den nya informationen.
 • Ta reda på vilka två byggnader är Finlands högsta. Räkna ut höjdskillnaden. Gör en miniatyr (eller ritning) av den ena byggnaden i en skala du själv väljer (t.ex. 1:1000).