Börja här

 

 • Ser du entreprenörskap som en möjlighet?
 • Har er skola lokala samarbetspartner?
 • Har eleverna i er skola möjlighet att bekanta sig med lokala företag?
 • Värderas långsiktigt arbete i din klass?
 • Övar ni projektarbete i din klass?
 • Har ni testat olika metoder för samarbetsinlärning (t.ex. expertelever)?

 

Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 

Att arbeta målinriktat

 1. Jag kan sköta mina uppgifter med hjälp av vuxenstöd
 2. jag slutför mina uppgifter
 3. jag kan planera min tidsanvändning
 4. jag orkar göra mina uppgifter i enlighet med målet för uppgiften
 5. jag kan arbeta flexibelt i olika situationer

 

Samarbete

Se K2 Engagemang, Grupparbete och att säga sin åsikt

 

Att bekanta sig med arbetslivet/nätverkande

 1. jag känner till olika yrken
 2. jag är intresserad av företagen i min näromgivning
 3. jag har bekantat mig med företagen i min näromgivning
 4. jag deltar i samarbetsprojekt med företagen i min näromgivning

Projektarbete

 1. jag vet vad projektarbete betyder (mål, roller, tidtabell, fördelning av resurser, uppföljning av arbete/mål)
 2. jag gör min egen andel av projeket inom tidsramen
 3. jag kan planera projekt självständigt
 4. jag kan leda ett projekt
 5. jag kan fördela arbetsuppgifter

Entreprenörskap

 1. jag vet vad ett företag är
 2. jag vet varför det finns företag
 3. jag förstår vad entreprenörskap är
 4. jag är intresserad av företagens verksamhet
 5. jag lägger märke till företagsmöjligheter i min omgivning

Undervisningstips

 • Det lönar sig att delta i Pikkuyrittäjät- (åk 4-6) och Företagsbyn (åk 6-9)-verksamheten. Material för Pikkuyrittäjät finns nu också på svenska.
 • På Ung Företagsamhet-webbsidan finns färdigt material att beställa, även på svenska
 • Bjud in eleverns föräldrar att berätta om sina yrken.
 • Att ordna olika evenemang (fester, disco, lägerskola) är bra övning inför arbetslivet
 • Skapa ett företag (på lek) som grupparbete (lokalt behov, målgrupp, businessidé, konkurrenter vs. USP (unique selling points), planering av lokaler, uppskattning av utgifter)
 • Intern PRAO i skolan (köket, städning, förskolan, vaktmästaren)
 • Frivilligverksamhet t.ex. på seniorboende, där skolelever kan hjälpa till med lunch, utevistelse, prat- och lässtunder
 • Ordningselever
 • Vänelever
 • Rastis-verksamhet
 • Skötsel av Rastis-material
 • Genom att öva samarbetsfärdigheter övar man samtidigt arbetslivsfärdigheter!
 • Nutidens arbetslivskompetens är bl.a. attityd, initiativtagande, professionalitet och växelverkan. Ilmarinen har gjort en gallup om framtidens arbetslivskompetens (futurescore.ilmarinen.fi):

 

Framtidens arbetslivskompetens top 10

 • Interaktionsfärdigheter
 • Självkännedom
 • Emotionell intelligens och empati
 • Förmåga att känna igen och kunna utveckla sitt kunnande
 • Förmåga att nätverka
 • Resiliens, dvs. att kunna hantera förändringar/återhämta sig
 • Samarbetsförmåga
 • Förmåga att fungera i olika miljöer och kulturer
 • Kritiskt tänkande och kreativitet
 • Sjävstyrning

Exempel

Du kan bekanta dig med förslag på lektionspass/-helheter som knyter an till arbetslivskompetens och entreprenörskap här (på finska):  L6-esimerkkitehtäviä