Börja här

 

 • Har ni i skolan möjlighet att bekanta er med olika kulturer? Utnyttjas möjligheterna?
 • Under vilka lektioner/på vilket sätt behandlas olika kulturer?
 • Har eleverna möjlighet att berätta om sin egen härkomst/sina rötter?

 

 Lärandemål

(kan även fungera som fraser för själv- och kamratbedömning)

 

 1. Jag känner till mina rötter/mitt ursprung
 2. Jag ser likheter och skillnader mellan olika kulturer
 3. Jag är intresserad av olika kulturer

 

Undervisningstips

 

 • Bjud in gäster från olika kulturer/länder till skolan och fråga hur de berikar den finska kulturen
 • Konst, sagor, berättelser, litteratur, musik, mat i olika länder
 • Tänk på hur din dag varit. Vilka olika ”främmande ingredienser” har du använt dig av? (t.ex. teknik, mat, textilier – var har de tillverkats?)
 • Bygg ett släktträd – alla har olika ursprung
 • Låt eleven fördjupa sig i en kultur som intresserar hen