Aloita tästä

 

 • Miten TVT-laitteita hyödynnetään oppimisessa/opiskelussa?
 • Mitä eri sovelluksia käytän mieluiten?
 • Annanko mahdollisuuksia valita työskentelyvälineitä?
 • Rakennanko tehtävät niin, että ne mahdollistavat erilaiset esitystavat?
 • Keskusteletteko tietoturvallisuusasioista(henkilötietojen jakaminen, kuvien julkaisu)?
 • Oletteko kokeilleet ohjelmointia?

 

Oppimistavoitteet

(voi toimia myös itse- ja vertaisarviointilauseina)

 

Tiedon etsiminen

 

Laitteiden ja ohjelmien/sovellusten hallinta

 1. osaan käyttää tietokonetta/tablettia/puhelinta muiden opastuksella
 2. osaan käyttää tietokonetta/tablettia/puhelinta itsenäisesti
 3. osaan itse valita tehtävään parhaiten sopivat laitteet ja ohjelmat/sovellukset

 

Tiedon tuottaminen

 1. osaan käyttää tietokonetta/tablettia/puhelinta tekstin tuottamiseen
 2. osaan yhdistää erilaisia visuaalisia tapoja esitellä tietoja esityksessäni/viestissäni
 3. osaan valita parhaiten sopivat välineet ja ohjelmat oman esityksen/viestin tuottamiseen

 

Turvallisuus

 1. tiedän, että tvt:n käyttöön liittyy riskejä
 2. osaan suojella omaa yksityisyyttäni ja laitteitani
 3. osaan opastaa muita tvt-turvallisuudessa

 

Ohjelmointi

 1. ymmärrän, että monessa laitteessa on joku ohjelmointi taustalla
 2. osaan ohjatusti tehdä helppoa ohjelmointia
 3. harjoittelen ohjelmointia itsenäisesti
 4. osaan soveltaa ohjelmointia eri tilanteisiin.

 

Vinkkejä opetukseen

 

 • Asiantuntijaoppilaat (isommat opastavat pienempiä TVT-taidoissa)
 • Oppilaiden omien taitojen hyödyntäminen
 • Koodaustunti.fi
 • Linda Liukkaan kirjat
 • Koodi2016.fi voi ladata oppaan
 • Kaupungin mediakeskuksen koulutukset, tuki ja materiaalit
 • Kaupungin nettinuorisotyöntekijä
 • Kopiraittilan koulu www.kopiraittila.fi (tietoturvallisuus)
 • Operight.fi (tekijänoikeus opetustyössä)

 

4 Esimerkkejä

 

 • Voit tarkastella sivuston avulla rakennettuja esimerkinomaisia oppimistuokiota/-kokonaisuuksia: L5-esimerkkitehtäviä