Aloita tästä

 

 • Ovatko oppilaat osallistuneet koulun/luokan sääntöjen/sopimusten laatimiseen?
 • Onko oppilaiden vaikutusmahdollisuudet tuotu esille?
 • Pystyvätkö oppilaat toimimaan koulussa ympäristöystävällisesti(jätteiden lajittelu, sähkön ja veden kulutus, materiaalien käyttö)?
 • Ohjataanko oppilaita kestävään kulutukseen?
 • Nostetaanko esille ympäristöystävällisiä valintoja?
 • Näkevätkö oppilaat tulevaisuuden positiivisena?

 

Oppimistavoitteet

(voi toimia myös itse- ja vertaisarviointilauseina)

 

Yhteiset sopimukset

 1. osallistun koulun arkeen sopimuksia noudattaen
 2. ymmärrän sopimusten merkityksen
 3. luon ja arvioin uusia sopimuksia

 

Vaikuttaminen

 1. olen tutustunut erilaisiin vaikuttamisen keinoihin
 2. osallistun ympäristöni parantamiseen
 3. huomaan epäkohtia ja pyrin vaikuttamaan niiden korjaamiseen

 

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 1. teen ympäristöystävällisiä valintoja
 2. ymmärrän oman vaikutukseni ympäristölle
 3. toimin aktiivisesti ympäristön parantamiseksi

 

Minä kuluttajana lähinnä 1-4 lk

 1. osaan ohjattuna säästää materiaalia
 2. kulutan materiaalia säästeliäästi
 3. osaan tehdä järkeviä valintoja kuluttajana

 

Minä kuluttajana lähinnä 5-9 lk

 1. osaan tehdä järkeviä valintoja
 2. kulutan materiaalia säästeliäästi
 3. mietin miten voisin parantaa kulutustottumuksiani
 4. suunnittelen ja arvioin kulutustottumuksiani

 

Minun tulevaisuuteni

 1. pohdin ja suunnittelen omaa opiskeluani
 2. ymmärrän omien valintojeni vaikutuksen tulevaisuuteeni
 3. teen valintoja, joilla on myönteinen vaikutus itseeni ja ympäristööni

 

Vinkkejä opetukseen

 

 • Tabletkoulu.fi sähköinen kirja (yhteiskuntaopin materiaalit)
 • Greenreality.fi
 • Oppilaskunta
 • Tukioppilaat
 • Lasten parlamentti (kaupungin taso)
 • Unelmakartat (tulevaisuuden visiointi ja suunnittelu)
 • Vihreä lippu (Kestävän kehityksen ohjelma)
 • Oppilaskerhot
 • Ympäristöagentit
 • Earth hour
 • Erilaiset äänestykset/gallupit luokan ja koulun tasolla
 • Yhteistyö koulun keittiön kanssa (biojätteen vähentäminen, ruuan valinnaisuus)
 • Erilaiset kampanjat, tempaukset, yhteiset tapahtumat