Omien ajattelutapojen tarkastelu

 Aloita tästä

 • Ennakkoluulojen pohtiminen?
 • Mitä tiedän aiheesta etukäteen?
 • Osaanko ottaa aikaisemmat tietoni huomioon?
 • Osaanko kumota ennakkoluuloni, kun löydän uutta ja luotettavampaa tietoa aiheesta?
 • Ohjaatko oppilaita pohtimaan asioita eri näkökulmista?
 • Ohjaatko oppilaita tarkastelemaan ajattelutapojaan?
TIPS!
Oppilaiden kysymyksille on annettava tilaa ja heitä on innostettava etsimään vastauksia, kuuntelemaan toisten näkemyksiä sekä samalla pohtimaan myös omaa sisäistä tietoaan.

Oppimistavoitteet

(voi toimia myös itse- ja vertaisarviointilauseina)

 • tiedän, että erilaisia ennakkoluuloja on olemassa.
 • minullakin on ajatuksia, joista osa ei ole oikeaa tietoa.
 • tiedostan, että osa ajatuksistani muuttuu, kun opin uutta tietoa.

Vinkkejä opetukseen
TIPS!
Oppilaita ohjataan huomaamaan, että tieto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen.

 • Sopisi ennakkokeskusteluihin myös ”Minä oppijana” -, ”Päättelyn taidot” – tai ”Tiedon etsiminen ja käyttäminen”-osataitojen harjoittelun yhteyteen. Eli ajattelun näkyväksi tekeminen.
 • Tiimioppiva koulu