Aloita tästä

 

  • Saako oppilaani aikaa ja tilaisuutta omaan päättelyyn?
  • Harjoitteletko perustelemista oppilaiden kanssa?
  • Harjoitteleeko oppilas ajattelua, joka lähtee oletuksista ja edistyy johtopäätöksiin?

Oppimistavoitteet

(voi toimia myös itse- ja vertaisarviointilauseina)

 

  1. Tunnistan oleelliset asiat opittavasta aiheesta
  2. Huomaan, miten eri asiat liittyvät toisiinsa
  3. Osaan tehdä omia päätelmiä opittavasta aiheesta
  4. Osaan perustella omia päätelmiäni

Vinkkejä opetukseen

 

  • Rakenna tehtävät niin, että niissä pitää päätellä ja perustella.
  • Induktio ja deduktio