1 Aloita tästä

 

 • Kannustanko oppilasta kyseenalaistamaan asioita? Ja kysymään asioita?
 • Varaanko tarpeeksi aikaa keskustelulle?
 • Tiedänkö mistä asioista oppilas on kiinnostunut?
 • Voiko oppilas ehdottaa käsiteltäviä asioita/aihepiirejä/työtapoja?
 • Seuraammeko yhdessä ajankohtaisia, mielenkiintoisia asioita?

2 Oppimistavoitteet

(voivat toimia myös itse- ja vertaisarviointilauseina)

 

 1. olen “kärryillä” oppimistilanteessa
 2. osaan kysellä opittavasta aiheesta
 3. osaan keskustella opittavasta aiheesta arvostavasti
 4. osaan tuoda mukaan omia perusteltuja näkemyksiäni/kokemuksiani/tietojani

3 Vinkkejä opetukseen

 • Flipped learning
 • Uutta aihetta alottaessa kannattaa kartoittaa oppilaiden kokemukset ja kiinnostus.
 • Oppilaat laativat toisilleen tehtäviä, kysymyksiä, opetuspaketteja, kokeita ja suunnittelevat ja pitävät opetustuokioita.
 • Väittelyt, paneelikeskustelut, roolileikit/-pelit, opetuskeskustelut.
 • Kaikille oppilaille yhteinen pulmatehtävä → keskustellaan oppilaiden ratkaisuista ja niiden perusteluista.