Kuuntelemisen taito

Tämä ensimmäinen taito esitellään tarkasti esimerkein, kuinka tuottamaamme materiaalia voisi hyödyntää!

1 Aloita tästä
TIPS!
Jatkuvaa arviointia ja summatiivista arviointia ei voi erottaa. Laadukas jatkuva arviointi kutistaa summatiivisen arvioinnin osuutta.

 • Muistanko itse kuunnella oppilasta?
 • Millaisen mallin annan?
 • Luonko tilanteita, jossa kaikki tulevat kuulluksi?
 • Voiko kuuntelemista harjoitella oppilaiden kanssa?
 • Onko oppilailla aikaa oppimistilanteissa keskustelulle ja onko heillä riittävästi mielenkiintoista keskustelun aiheita?

2 Oppimistavoitteet
TIPS!
Opetussuunnitelmaan mukaan arvioidaan tavoitteissa onnistumista. Sisällön muistamisen mittaaminen ei ole opetussuunnitelman mukaista arviointia.

(voi toimia myös itse- ja vertaisarviointilauseina)

 1. mukamas kuuntelen, ajatukseni ovat muualla
 2. kuuntelen, enkä keskeytä puhujaa
 3. kuuntelen, mitä sanottavaa muilla on

 

3 Vinkkejä opetukseen
TIPS!
Luo oppimistehtävä/-kokonaisuus, joka tukee kuuntelemisen taidon harjoittamista.

Esimerkkimenetelmiä, jotka sopivat kuuntelun taitojen harjoittamiseen:

 • triangeliharjoitus: kaksi keskustelee, yksi tarkkailee.
 • piiriharjoitus: sisäpiiri keskustelee ja ulkopiiri kuuntelee
 • väittelytilanne