Tavoitteen asettaminen

1Aloita tästä

 •  Annatko oppilaalle mahdollisuuden olla aktiivinen toimija?
  • oppilas asettaa tavoitteita
  • oppilas ratkaisee ongelmia itsenäisesti ja muiden kanssa.
  • oppilas reflektoi
 • Onko epävarmuus sinusta kielteinen asia?
 • Arvostatko positiivista kyseenalaistamista?
 • Kannustatko oppilasta kyselemään ja ihmettelemään?

2Oppimistavoitteet

(voi toimia myös itse- ja vertaisarviointilauseina)

 1. tarvitsen tukea tavoitteiden asettamiseen
 2. asetan tavoitteita ja seuraan niiden toteutumista.
 3. osaan asettaa uusia työtä edistäviä tavoitteita.

 

3Vinkkejä opetukseen

 • kaiken lähtökohta
 • tiimioppiva koulu