Aloita tästä

 

 • Annanko oppilaiden olla mukana valitsemassa tutkimuskohteita?
 • Tuetko oppilaan aktiivista toimintaa?
 • Asettaako oppilas tavoitteita?
 • Ratkaiseeko ongelmia yksin tai yhdessä?
 • Saako itse aikatauluttaa ongelmaa?
 • Käytätkö oppimista syventäviä menetelmiä, jotta oppiminen ei jää puuhasteluksi?

2 Oppimistavoitteet

(voi toimia myös itse- ja vertaisarviointilauseina)

 

 1. olen utelias/kiinnostunut tutkittavasta aiheesta
 2. osaan tutkia valmiiden kysymysten avulla
 3. osaan tehdä tutkimuskysymyksiä annetusta aiheesta
 4. löydän itse tutkittavia aiheita
 5. löydän itse tutkittavia aiheita ja keksin miten niitä voi tutkia

Vinkkejä opetukseen

 

 • Anna ajankohtaisuuden ja mielenkiinnon ohjata toimintaa. Tutkimuksen tavoitteet eivät saisi perustua vain opettajan antamaan sisältöön. Sisällöt ovat ajattelun välineitä. Kiinnostava sisältö on tärkeä sisäisen motivaation elementti.
 • ilmiöpohjainen oppiminen, DOP (design oriented pedagogy)
 • tutkiva oppiminen
 • ongelmaperustainen oppiminen