Kulttuurien osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

  • Valitse vasemmalta ajattelun ja oppimaan oppimisen taito, jota haluat harjoitella oppilaiden kanssa.
  • Voit tarkastella sivuston avulla rakennettuja esimerkinomaisia oppimistuokiota/-kokonaisuuksia: L2-esimerkkitehtäviä