Kuinka hyödynnät sivuston ”Laaja-alaiset taidot” – osiota?

TIPS!
Lapsen pitää tietää, mitä arvioidaan. Kielentäminen on tässä tärkeää. Kieli ei saa olla liian vaikeaa. Arvioidaan vain yksi taito kerrallaan.

Tämän osion tarkoituksena on ohjata opetustuokioiden suunnittelua. Tavoitteena on rakentaa opetustilanteita, jossa laaja-alaisia taitoja harjoitetaan tietoisesti. Oppilaat harjoittelevat itse- ja vertaisarviointia laaja-alaisista taidoista muodostettujen tavoitteiden avulla. Oppilas siis kiinnittää huomiota tietyn laaja-alaisen taidon harjoittamiseen koko oppimisprosessin aikana. Sisällöt voivat vaihdella.

Käytä niinkuin hakuteosta. (Älä ahmi kaikkia)

Jokainen vasemmalla olevan valikon laaja-alainen taito on pilkottu pienempiin osa-alueisiin, joten valikko sisältää paljon taitoja. Joudut valikoimaan. Voit esimerkiksi verrata/ristiintaulukoida valitsemasi oppiaineen opetussuunnitelman tavoiteitta ja poimia sivustostamme siihen sopivia laaja-alaisten taitojen tavoitteita (kielennetty lapselle) ja rakentaa niiden avulla arvioitavia oppimiskokonaisuuksia.

Sivusto noudattelee alla olevan esimerkin mukaista rakennetta:

Aloita tästä

Virittää opettajan ajatuksia aihepiiriin. Auttaa opettajan oman toiminnan ja ajattelun arvioimisessa ja kehittämisessä.

Oppimistavoitteet

TIPS!
Tavoitteita on hyvä muokata tehtävätyyppiin sopiviksi.
Tässä on esimerkkitavoitteita mahdollisimman yksinkertaisella kielellä. Kaikkien laaja-alaisten taitojen tavoitelauseet ovat rakennettu opetussuunnitelman tavoitteista. Oppilaan kannattaa asettaa tavoitteensa ennen oppimistehtävää ja tavoitetta pitää kirkastaa koko oppimistehtävän ajan. Tehtävän lopuksi oppilas voi suorittaa itse- tai vertaisarviointia tavoitteessa onnistumisestaan.

 

Oppilas voi tavoitteiden avulla arvioida osaamistaan, joko lause kerrallaan esim. 1-3 tähdellä tai pohtimalla mihin kohtaan oma osaaminen osuu suhteissa tavoitteisiin. Tavoitteet muuttuvat yleensä haastavammiksi alaspäin siirryttäessä.

 

 • Esim. 1. Tavoite: kuuntelen, mitä sanottavaa muilla on (arviointi 1-3 tähteä)
 • Esim 2. Tavoitteet: (valitse osuvin vaihtoehto)
  1. mukamas kuuntelen, ajatukseni ovat muualla
  2. kuuntelen, enkä keskeytä puhujaa
  3. kuuntelen, mitä sanottavaa muilla on
   TIPS!
   Tuokion aikana
   • älä puutu, jos ei ole pakko
   • neuvo vain sen verran kuin on pakko solmukohtien avaamiseksi.
   • kannusta

Vinkkejä opetukseen

Sisältää esimerkkimenetelmiä, jotka sopivat kyseisen taidon harjoittamiseen: (Esim. kuuntelemisen taito)

 • triangeliharjoitus: kaksi keskustelee, yksi tarkkailee.
 • piiriharjoitus: sisäpiiri keskustelee ja ulkopiiri kuuntelee
 • väittelytilanne
TIPS!
Opetustuokion jälkeinen hetki on tuhannen taalan paikka syväoppimiseen. Anna aikaa oppilaille keskustella ryhmässä tehtävässä onnistumista suhteessa tavoitteisiin (nuotiopiirikeskustelu).

4 Esimerkkejä

Julkaisemme yksittäisiä esimerkinomaisia oppimiskokonaisuuksia tässä osiossa. Käyttäkää ja muokatkaa vapaasti: