Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

  • Valitse vasemmalta ajattelun ja oppimaan oppimisen taito, jota haluat harjoitella oppilaiden kanssa.
  • Voit tarkastella sivuston avulla rakennettuja esimerkinomaisia oppimistuokiota/-kokonaisuuksia: L1-esimerkkitehtäviä

Käytä niinkuin hakuteosta. (Älä ahmi kaikkia)

Jokainen vasemmalla olevan valikon laaja-alainen taito on pilkottu pienempiin osa-alueisiin, joten valikko sisältää paljon taitoja. Joudut valikoimaan. Voit esimerkiksi verrata/ristiintaulukoida valitsemasi oppiaineen opetussuunnitelman tavoiteitta ja poimia sivustostamme siihen sopivia laaja-alaisten taitojen tavoitteita (kielennetty lapselle) ja rakentaa niiden avulla arvioitavia oppimiskokonaisuuksia.