Aloita tästä

 

 • Näetkö yrittäjyyden vaihtoehtona?
 • Onko koulullasi paikallisia yhteistyökumppaneita?
 • Onko koulunne oppilailla mahdollisuus tutustua paikallisiin yrityksiin?
 • Arvostetaanko luokassasi pitkäjänteistä työntekoa?
 • Harjoitteletteko luokassasi projektityöskentelyä?
 • Oletteko kokeilleet luokassa tiimityöskentelyä (asiantuntijaoppilaat)?

 

Oppimistavoitteita

(voi toimia myös itse- ja vertaisarviointilauseina)

 

Päämäärätietoisuus työskentelyssä

 1. osaan hoitaa tehtäväni valvotusti
 2. teen asiat loppuun asti
 3. osaan aikatauluttaa työskentelyni
 4. maltan tehdä tehtäväni tavoitteen mukaisesti
 5. osaan työskennellä muuttuvissa tilanteissa

 

Yhteistyö työskentelyssä

ks. L2 osallistuminen ryhmässä, työskentely ryhmässä ja mielipiteen kertominen

 

Tutustuminen työelämään/verkostoituminen

 1. tiedän eri ammatteja
 2. olen kiinnostunut lähialueiden työpaikoista
 3. olen tutustunut lähialueiden työpaikkoihin
 4. osallistun yhteistyöprojekteihin lähialueiden työpaikkojen kanssa

 

Projektityöskentely

 1. tiedän mitä projektityöskentely tarkoittaa (tavoite, roolit, aikataulutus,resurssien jako, työskentelyn/ tavoitteiden seuranta)
 2. teen oman osuuteni projektista, aikataulussa
 3. osaan suunnitella projekteja itsenäisesti
 4. osaan johtaa projektia
 5. osaan jakaa työtehtäviä projektissa

 

Yrittäjyys

 1. tiedän mikä on yritys
 2. ymmärrän miksi yrityksiä on
 3. ymmärrän mitä yrittäjyys on
 4. olen kiinnostunut yritysten toiminnasta
 5. huomaan ympäristössäni uusia mahdollisuuksia yrittämiselle

 

Vinkkejä opetukseen

 

 • Kannattaa osallistua Pikkuyrittäjät (4-6 lk) ja Yrityskylä (6-9 lk)-toimintaan.
 • Nuori yrittäjyys -sivustolla on valmiita materiaaleja tilattavaksi.
 • Pyydä oppilaiden vanhempia luokkaan kertomaan omasta työstään.
 • Erilaisten tapahtumien järjestäminen (kemut, diskot, leirikoulut) on hyvää työelämän harjoittelua.
 • Kuvitteellisen yrityksen perustaminen ryhmätyönä (paikallinen tarve, kohderyhmä, business idea, kilpailijat vs. USP (unique selling points), toimitilojen suunnittelu, kustannusten arviointi.)
 • Koulun sisäinen TET vuoropäivinä (keittiö, siivoojat, eskari, vahtimestari)
 • Vapaaehtoistyötä tarvitaan esim. vanhusten palvelutaloissa, ja sinne otetaan mielellään koululaisia auttamaan ruokailussa, ulkoiluttamaan vanhuksia, tarinoimaan heidän kanssaan ja lukemaan heille
 • Järjestäjä-systeemi toimii myös hyvänä työharjoitteluna
 • Tukioppilastoiminta
 • Välkkäritoiminta
 • Välituntivälinelainaamo
 • Vuorovaikutustaitojen harjoittelu on myös työelämäntaitojen harjoittelua!
 • Nykyisiä työelämätaitoja ovat mm. asenne, oma-aloitteisuus, ammattitaito ja vuorovaikutus. Ilmarinen on kysellyt tulevaisuuden työelämätaitoja (futurescore.ilmarinen.fi):

 

Tulevaisuuden työelämätaidot top 10

 • Vuorovaikutustaito
 • Itsetuntemus
 • Tunneälykkyys ja empatia
 • Kyky tunnistaa ja kehittää omaa osaamista
 • Verkostoitumiskyky
 • Resilienssi eli muutosjoustavuus
 • Yhteistyökyky
 • Kyky toimia erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa
 • Kriittinen ajattelu ja luovuus
 • Itseohjautuvuus

Esimerkkejä

 • Voit tarkastella sivuston avulla rakennettuja esimerkinomaisia oppimistuokiota/-kokonaisuuksia: L6-esimerkkitehtäviä