Aloita tästä

 

Monilukutaito on taito, jossa opitaan tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa.

 

Oppimistavoitteet

(voi toimia myös itse- ja vertaisarviointilauseina)

 

Kriittinen lukutaito

 1. Osaan hankkia ja välittää tietoa
 2. Osaan arvioida tietoa
 3. Osaan tarkastella kuvitteellisen ja todellisen maailman eroa
 4. Osaan erottaa toisistaan fiktion, faktan ja mielipiteen

 

Eri tiedonlähteet

 1. Ymmärrän, että tietoa saa erilaisista paikoista
 2. Kun tarvitsen tietoa, etsin sitä eri lähteistä
 3. Osaan tulkita erilaisia tiedon lähteitä

 

Viestinnän ymmärtäminen

 1. Tunnistan erilaisia viestejä (kirjoitettuja, puhuttuja, kuvallisia, merkkejä sekä eleitä ja ilmeitä)
 2. Osaan tulkita oikein erilaisia viestejä
 3. Ymmärrän viestin merkityksen ja sen kenelle se on tarkoitettu
 4. Löydän helposti viestistä oleelliset asiat

 

Oma viestintä

 1. Osaan kertoa asiani
 2. Viestin asioita erilaisille kohderyhmille sopivalla tavalla
 3. Osaan tarvittaessa tiivistää asiani
 4. Tiedän omat vahvuuteni viestijänä ja osaan hyödyntää niitä

 

3 Vinkkejä opetukseen

 

 • Voit tarkastella sivuston avulla rakennettuja esimerkinomaisia oppimistuokiota/-kokonaisuuksia: L4-esimerkkitehtäviä