Aloita tästä

 

 • Suositko opetuksessasi oppimistapoja, jotka ovat sinulle vahvoja?
 • Annatko oppilaan vaikuttaa oppimistapojen valinnassa?
 • Sisällöt ovat keinoja laaja-alaisten taitojen oppimiseen. Annatko oppilaiden vaikuttaa ilmiöiden tai sisältöjen valintaan?

Oppimistavoitteet

(voi toimia myös itse- ja vertaisarviointilauseina)

 

 1. tiedän, mikä minua kiinnostaa
 2. kokeilen erilaisia tapoja oppia
 3. tiedän, miten opin parhaiten eri asioita

Vinkkejä opetukseen

 

 • Erilaiset oppijat huomioon. Oppimista tapahtuu usealla eri tavalla.
 • Oppimisen eri kanavia: visuaalinen, auditiivinen, kinesteettinen, taktillinen
 • Yksityiskohtien kautta vai kokonaisuuksien? Holistinen vai analyyttinen?
 • Tehtävänantoja voi nauhoittaa.
 • Anna tilaisuuksia ja rohkaise oppilaita esittämään vastaukset muutenkin kuin koneella tai paperilla.