Sivuston ajatus

Tästä aiheesta on tullut opettajilta paljon kysymyksiä. Koko sivuston pääajatus on se, että oppilaalla on koko ajan tiedossa oppimisen tavoitteet ja niissä edistyminen. Siitä koostuu summatiivinen arviointi oppimisprosessin päätteeksi.

Opetuksen suunnittelu pohjautuu opsin tavoitteiden ympärille. Lapsen pitää tietää koko ajan, mitä arvioidaan. Kielentäminen on tässä tärkeää. Kieli ei saa olla liian vaikeaa. Voit esimerkiksi verrata/ristiintaulukoida valitsemasi oppiaineen opetussuunnitelman tavoiteitta ja poimia sivustostamme siihen sopivia laaja-alaisten taitojen tavoitteita (kielennetty lapselle) ja rakentaa niiden avulla arvioitavia oppimiskokonaisuuksia.

Koko sivuston pääajatus on se, että arvioitavassa oppimiskokonaisuudessa on etukäteen avattu oppilaalle tavoitteet, joihin arviointi kohdistuu. Siksi summatiivista arviointitietoa kertyy koko oppimisprosessin ajan. Opettajan havainnointi ja arviointikeskustelut ovat avain asemassa.

Tässä esimerkinomainen listaus, miten arviointitietoa voisi kerätä summatiivista arviointia varten.

 • havainnointi
 • itsearviointi
 • vertaisarviointi
 • arviointikeskustelu
 • arviointikeskustelu oppilasryhmän kanssa (esim. nuotiopiirikeskustelu)
 • ryhmän (tuotoksen) arviointi
 • sähköisistä oppimisympäristöistä saatava oppimisen seurantatieto
 • esitelmä, esitys
 • portfolio
 • essee tai kirjoitelma
 • toiminnallinen koe
 • koe, jossa oppimateriaali käytettävissä