Tiedon etsiminen ja käyttäminen

1 Aloita tästä

 

 • Harjoittelemmeko tiedon etsimistä?
 • Harjoittelemmeko tiedon oikeellisuuden arviointia ja lähdekritiikkiä?
 • Otammeko tekijänoikeudet huomioon?
 • Osaavatko oppilaat ajatella mitä/ketä teksti palvelee?
 • Käytänkö itse monipuolisesti lähteitä ?
 • Kannustanko oppilaita ottamaan yhteyttä asiantuntijoihin?
 • Opastanko oppilaita etsimään ja löytämään asioiden välisiä yhteyksiä?

Oppimistavoitteet

(voi toimia myös itse- ja vertaisarviointilauseina)

 

 1. osaan etsiä tietoa opettajan avulla
 2. osaan etsiä tietoa itsenäisesti
 3. osaan arvioida onko löytämäni tieto luotettavaa (=totta)
 4. osaan soveltaa tietoa (pitäisikö olla “soveltaa ja käyttää/hyödyntää tietoa”?)

3 Vinkkejä opetukseen

 

 • Osa oppilaista hyötyy tarkentavista kysymyksistä tehtävänannossa.
 • DOP/ilmiöpohjainen oppiminen.
 • Tiedonhakutehtävien jako google drivessa/classroomissa jne. oppilaille.
 • “Salapoliisi” -tehtäviä, joissa oppilaiden pitää löytää nettiä, hakuteoksia, lähiympäristöä, asiantuntijoita jne. hyödyntäen oikeita vastauksia ja arvioida löytämien tietojensa luotettavuutta. (Kysytään Jukka Siiskoselta, voisiko hänen tiedonhaku-/salapoliisitehtävistä liittää tähänä muutaman esimerkin.)
 • Tiedon soveltamisen arviointia varten, oppilaan pitää tehdä joku tuotos, jonka perusteella voi arvioida hänen taitoaan soveltaa löytämäänsä tietoa aiheesta.
 • Etsi kaksi Suomen korkeinta rakennusta ja laske niiden korkeuksien erotus. Tee toisesta rakennuksesta pienoismalli (tai piirrustus) valitsemassasi mittakaavassa (esim. 1:1000).