Aloita tästä

 • Ovatko antamani ohjeet sellaiset, että oppilas ymmärtää ne?
 • Annanko oppilaalle sopivasti vastuuta eli harjoitellaanko itseohjautuvuutta?
 • Miten varmistan, että oppilas on ymmärtänyt opittavan asian?
 • Saako tehtäviä tehdä usealla eri tavalla?
 • Annanko oppilaalle solmukohtia avaavaa palautetta?
 • Voiko tehtävistä käydä kriittistä keskustelua?
 • Miten autan oppilaita, joiden on vaikea aloittaa työskentely/tehtävien tekeminen tai se keskeytyy helposti?

2 Oppimistavoitteet

(voi toimia myös itse- ja vertaisarviointilauseina)

 1. teen tehtäviä opettajan ohjeiden mukaan
 2. osaan siirtyä tehtävästä toiseen
 3. teen tehtäväni ja autan tarvittaessa muita
 4. keksin omia tehtäviä

3 Vinkkejä opetukseen

 • eriyttäminen, yksilölliset oppimispolut, yksilölliset tehtävät
 • monipuoliset oppimistilanteet ja –tehtävät (yksilö-, pari-, ryhmätyöskentely, oppiminen kuulemalla, näkemällä, tekemällä, monipuoliset oppimis- ja tiedonhakumateriaalit)
 • luottamuksen kehä tai mieluummin vastuun kehä
 • itsenäisten työtapojen sanoittaminen esim luokan seinällä
 • ”viikkourakka”  (pyydetään esimerkki”lomakkeet” viikkourakan rakentamisesta ja onnistumisen seurannasta/arvioinnista Pontukselta/Lappeelta, sekä opettaja että oppilas → linkki tähän)
 • oppilaiden toisilleen tekemät tehtävät/kysymykset tai opetuspaketti jostakin aiheesta
 • yksilöllisen etenemisen malli – https://yksilollinenoppiminen.wordpress.com