Sajtens självbedömningsfraser

De fraser för självbedömning som används på denna sajt har i de nedanstående dokumenten (på finska) fördelats på olika årskurser. Du kan fritt använda dokumenten, översätta, skapa underlag för utvecklingssamtal, redigera osv.

 

Bedömning som stöder lärande

http://www.enorssi.fi/arviointijulkaisu/mobile/#p=1

 

UBS: Stödmaterial för bedömningen

På EDU.fi-sidan finns en hel del stödmaterial för bedömningen:

https://www.edu.fi/planera/grundlaggande_utbildning/elevbedomningen

Tilläggsmaterial på finska

Dynaaminen arviointi Sheets-työkalun kanssa – video Eduhakkerit

  1. Dynaaminen itsearviointi Google Sheetsilla osa 1 – työkalun esittely ja käyttö
  2. Dynaaminen itsearviointi Google Sheetsilla osa 2 – työkalun rakentaminen
  3. Dynaaminen itsearviointi Google Sheetsilla osa 3 – humanistiset oppiaineet

 

Mun maailma – laaja-alaisen osaamisen työkirja

Mun maailma – laaja-alaisen osaamisen työkirjassa käsitellään näitä seitsemää taitoa erillisinä kokonaisuuksina. Oppijat pohtivat kysymyksiin vastaamalla, mitä taidot merkitsevät oppijan omassa elämässä. He kartoittavat oman lähtötilanteensa, asettavat itselleen tavoitteet ja tutkivat tekojen merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa.