Sivuston itsearviointilauseet

Tällä sivustolla käytetyt tavoitteet ovat vuosiluokkaistettu alla oleviin dokumentteihin. Dokumenttien avulla voit esimerkiksi tehdä käyttöösi arviointikeskustelupohjia, muokata niitä tai hyödyntää sellaisenaan.

Oppimista edistävä arviointi (eNorssi)

Tie laaja-alaiseen osaamiseen -opas

Tie laaja-alaiseen osaamiseen on arviointityökalu, jonka avulla opettajat voivat arvioida kuinka hyvin he osaavat suunnitella opetustaan laaja-alaisen osaamisen mahdollistamiseksi: linkki

Lisämateriaalia

Mun maailma – laaja-alaisen osaamisen työkirja

Mun maailma – laaja-alaisen osaamisen työkirjassa käsitellään näitä seitsemää taitoa erillisinä kokonaisuuksina. Oppijat pohtivat kysymyksiin vastaamalla, mitä taidot merkitsevät oppijan omassa elämässä. He kartoittavat oman lähtötilanteensa, asettavat itselleen tavoitteet ja tutkivat tekojen merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa.